Slovenija
    |         |    

POGOJI POSLOVANJA

Pogoji uporabe spletnih strani Avona
Z uporabo avon.si ali katere koli spletne strani, ki je v lasti ali jo upravlja Avon Cosmetics Ltd, se strinjate z omejitvami, ki jih določajo pogoji uporabe. Če se s temi ne strinjate, ne smete uporabljati Avonovih spletnih strani. Pridržujemo si pravico do spreminjanja pogojev uporabe v celoti ali delno, kadar koli in brez vnaprejšnjega obvestila. Priporočamo vam, da pred vsako uporabo spletne strani najprej preverite pogoje uporabe. Nadaljna uporaba Avonovih spletnih strani po objavi sprememb odraža vaše strinjanje s temi spremembami.

Omejevanje uporabe spletnih strani Avona
Avonova spletna stran je v lasti in upravljanju Avon Cosmetics Ltd (tukaj omenjen tudi kot 'AVON, 'mi', 'nas' in 'naš'). Vsebina Avonove spletne strani je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), lahko pa je avtorsko zaščitena tudi z zakoni drugih držav. Razen v primeru izrecne navedbe v teh pogojih uporabe je ves material na Avonovi spletni strani prepovedano kopirati, razmnoževati, distribuirati, ponovno objaviti, nalagati, prikazovati, razpošiljati ali oddajati na kakršenkoli drug način. Vendar pa je dovoljeno nalaganje materiala v lastne in nekomercialne namene. To velja v primeru, da se držite vseh obvestil o avtorstvu ali blagovnih znamkah ter omejitev v zvezi z materialom, ki ga nalagate z mreže. Tak material je prepovedano uporabljati v komercialne namene. Spreminjanje materiala ali uporaba v druge namene predstavlja kršitev Avonovih avtorskih pravic in ostalih lastninskih pravic. 'Avon' in ostale Avonove blagovne znamke, zaščitni znaki, storitvene blagovne znamke in logotipi, ki se pojavljajo na naši spletni strani, so lastninske blagovne znamke Avon Products, Inc. in vseh njegovih podružnic. Uporaba naših zaščitnih znakov ali katerihkoli vsebin z naše spletne strani je strogo prepovedana, razen kjer je to izrecno določeno v pogojih uporabe.

Bilten in e-pošta
Avon lahko nudi možnost biltena ali e-pošte kot del Avonove spletne strani (omenjeno tudi kot 'interaktivni mediji'). Prepovedano je pošiljanje nezakonitega, škodljivega, žaljivega, grozečega, zmerljivega, sovražnega, klevetniškega, opravljivega, obscenega, pornografskega, profanega, vulgarnega, nespodobnega, seksualno eksplicitnega ali kako drugače spornega materiala, ki bi predstavljal kaznivo dejanje, povzročil civilnopravno odgovornost ali kako drugače kršil veljavno pravo. Ne pošiljajte materiala, zaščitenega z avtorsko pravico, patentom ali drugo lastninsko pravico brez predhodne odobritve ali privolitve nosilca pravice ali patenta. Interaktivnega medija ni dovoljeno uporabljati v komercialne namene. Prepovedano je pošiljanje materiala, namenjenega zbiranju sredstev, promociji, oglaševanju, ali spodbujanju prodaje kakršnihkoli dobrin ali uslug. Izrecno je prepovedano nagovarjanje drugih obiskovalcev Avonovih spletnih strani k članstvu v kakršnikoli komercialni spletni službi ali drugi organizaciji. Materiala in podatkov, ki jih pošljete na Avon preko interaktivnega medija, se ne smatra za lastnino in niso zaupni, Avon pa ima pravico do uporabe le-teh, brez omejitev. Brez omejevanja prej navedenega, s ponujanjem informacij in materiala preko Avonovega spletišča (npr. preko klepetalnic, biltenov, e-pošte, tekmovanj ali drugače), dovoljujete Avonu po svetu, stalno, neomejeno, nepreklicno, neizključno pravico in dovoljenje za uporabo, razmnoževanje, spreminjanje, urejanje, objavljanje, ustvarjanje izpeljank in distribucijo podatkov in materiala v vseh oblikah in z vsemi mediji, ki so že in še bodo odkriti. Kljub prej navedenemu pa se Avon obvezuje, da bo vse posredovane osebne podatke (ime, naslov in telefonska številka) uporabljal v skladu z Avonovimi določili o varovanju zasebnosti. Iz lastne preudarnosti si pridržujemo pravico do spreminjanja vsega predloženega materiala, ter do odločanja o vključitvi ali nevključitvi le-tega na interaktivni medij. Interaktivni medij vsebuje mnenja, izjave in druge vsebine tretjih oseb. Nismo odgovorni za omejevanje, kontroliranje ali preverjanje teh vsebin, kot tudi ne za njihovo točnost, zanesljivost ali skladnost z avtorskimi pravicami in drugimi zakoni. Vsa mnenja, izjave in druge vsebine, ki jih izrazijo tretje osebe, pripadajo tretjim osebam, ne Avonu. Avon ne potrjuje nobenih mnenj, izjav ali drugega materiala, objavljenega ali dostopnega preko interaktivnega medija.

Ciljna javnost
Razen če je drugače navedeno, je material, ki se nahaja na tej strani, predstavljen izključno z namenom promocije izdelkov, dostopnih vSloveniji. Avon vodi in upravlja stran iz pisarn, lociranih v Sloveniji. Avon ne zagotavlja, da je material, ki se nahaja na naših straneh, primeren in dostopen za uporabo tudi drugje. Tisti, ki se odločijo za dostop na stran z drugih lokacij, to izvajajo iz lastne pobude in so sami odgovorni za skladnost z lokalnimi zakoni, v kolikor in do tiste mere, kolikor so lokalni zakoni veljavni. AVON bo dostavljal izdelke le na teritorij Slovenije. Uporabnica s prebivališčem ali sedežem izven Slovenije, ki kupujejo AVONOVE izdelke, morajo pri oddaji naročila navesti kraj dobave v Sloveniji, nadaljnjo dobavo izven Slovenije pa si Uporabnica sam organizira.

Disclaimer – Zavrnitev odgovornosti
Avonova spletna stran je na voljo 'taka kot je', brez kakršne koli garancije, bodisi izrecnih (pogodbenih) jamstev, bodisi zakonsko predpisanih garancij, vključno (vendar ne tudi omejenih z) zakonsko predpisano garancijo upravičenosti, primernosti za prodajo in ustreznosti za določen namen. Avon ne zagotavlja in ne jamči za točnost, zanesljivost, pravočasnost ali celovitost kateregakoli materiala na svoji spletni strani ali materiala, dostopnega preko nje. Vsako zaupanje v material in njegova uporaba je na lastno odgovornost. Avon ne zagotavlja in ne jamči za pravočasno, neprekinjeno razpoložljivost spletne strani, prav tako tudi ne jamči, da ne vsebuje napak, da bodo okvare popravljene ali da spletna stran in serverji, na katerih je ta stran, ne vsebujejo virusov in drugih škodljivih komponent. Če veljavno pravo ne dovoljuje izključitve zakonsko predpisanih garancij, se zgornja izključitev na vas ne nanaša.

Povezave na druga spletna mesta
Avon ni povezan ali pridružen k sponzorjem ali izdelovalcem nobenih spletnih mest tretje osebe, ki so povezane na Avonovo stran. Izrecno zavračamo vsakršno odgovornost za točnost, vsebino ali dostopnost podatkov na povezanih straneh. Ne moremo vam jamčiti zadovoljstva z izdelki ali storitvami, kupljenimi na povezanih spletnih mestih, saj te strani pripadajo in z njimi upravljajo neodvisni ponudniki. Ne potrjujemo trgovskega blaga in nismo izvedli ukrepov za potrditev točnosti ali verodostojnosti kakršnih koli podatkov, ki se nahajajo na povezanih spletnih mestih. Ne jamčimo za varnost podatkov (vključno in brez omejitev s kreditnimi karticami ali drugimi osebnimi podatki), ki bi jih utegnili od vas zahtevati na povezanih spletnih mestih.

Omejitev odgovornosti
Avon in njegove podružnice v nobenem primeru ne prevzamejo odgovornosti za kakršnokoli naključno, posebno ali posledično škodo, ki izhaja iz uporabe ali nezmožnosti uporabe Avonove spletne strani, tudi če je bil o možnosti nastanka take škode obveščen Avon ali pooblaščen Avonov zastopnik. Če veljavno pravo ne dopušča omejitve ali izločitve odgovornosti za naključno ali posledično škodo, zgornje omejitve za vas ne veljajo. V nobenem primeru pa celotna odgovornost Avona za vašo škodo, izgube in temelj za tožbo (naj je po pogodbi, civilnem deliktu ali drugače) ne bo presegala vsote, ki ste jo plačali (če sploh), za uporabo ali dostop do te spletne strani.

Povrnitev škode
Strinjate se, da boste Avonu, njegovim podružnicam, pridruženim podjetjem, upravnemu odboru, uslužbencem, dobaviteljem in drugim partnerjem in zaposlenim povrnili škodo ter jih branili in odvezali kakršnihkoli tožbenih zahtevkov ali opominov, vključno z odvetniškim honorarjem, s strani tretje stranke, zaradi materiala ali podatkov, ki jih predložite, pošljete ali oddate preko interaktivnega medija ali so rezultat vaše uporabe Avonove spletne strani, priključitve na Avonovo spletno stran, kršitve pogojev uporabe ali kršitev katerih drugih pravic.

Razno
Ti splošni pogoji uporabe so vezani na uporabo slovenskega prava, brez ozira na navzkrižja med zakoni. Strinjate se, da bodo vse civilne pravde, ki izhajajo iz, ali se navezujejo na splošne pogoje uporabe, vložene izključno na sodiščih, ki se nahajajo v Sloveniji ter se strinjate s pristojnostjo teh sodišč v vseh sporih v zvezi z uporabo. Če se katera določba iz pogojev uporabe izkaže za protipravno, nično ali iz kakršnegakoli razloga neizvršljivo, se ta določba črta iz pogojev in ne vpliva na pravnomočnost in izvršljivost preostalih določb. To je celoten sporazum med nami, kar se tiče tega predmeta in ga ne bomo spreminjali, razen pisno in s podpisom obeh strank.

Osebe mlajše od 16 let
Spletna stran www.avon.si ni namenjena osebam mlajšim od 16 let. V kolikor ste mlajši od 16 let, ne posredujte svojih osebnih podatkov na tej spletni strani.

Izjava o zasebnostnem Ščitu za nekatere neodvisne prodajne zastopnike - kliknite tukaj za več podrobnosti.

Sedež družbe
Avon d.o.o.
Letališka cesta 1,
1000 Ljubljana